1% podatku za rok 2017

Rozlicz się niezawodnym od 20 lat programem PITy 2017 i przekaż 1%

PITY 2017

 

 

Asystent PIT jest rekomendowany
w szczególności tym podatnikom,
którzy nie lubią wypełniania
poszczególnych rubryk na drukach
pobranych z Urzędu Skarbowego 

Asystent PIT 17

Nasz nr KRS: 0000214806

Polecamy najlepszy program do rozliczania PIT-ów PITy 2017 firmy IPS.
Aby przekazać 1% na rzecz naszych podopiecznych, należy wpisać w odpowiednim
formularzu PIT, w polu Numer KRS: 0000214806 lub wybrać Fundację KAIROS z listy wybranych OPP.

Przekazując nam jeden procent podatku pomożesz poprzez następujące działania:

 • usamodzielnianie, czyli pomoc w starcie życiowym wychowankom domów dziecka rozpoczynającym dorosłe życie, (pomożesz w nauce, wyposażeniu mieszkania i stałej opiece).
 • wakacje edukacyjno – wychowawcze dla dzieci ubogich z rodzin patologicznych,
 • korepetycje dające podopiecznym domów dziecka i rodzin zastępczych szansę na normalne życie,
 • prezenty świąteczne dla naszych podopiecznych w czasie świąt Bożego Narodzenia i Wielkiejnocy.

Przekazując nam 1 procent podatku wesprzesz:

 • dzieci z rodzinnych domów dziecka oraz ze środowisk patologicznych i rodzin ubogich,
 • osoby starsze, pozbawione opieki, niepełnosprawne i niedostosowane społecznie,
 • ludzi ubogich, samotnych i opuszczonych

1% podatku mogą przekazać ( również przez e-deklaracje ) poniżej odpowiednie pity :

 • ryczałtowcy – PIT28
 • przedsiębiorcy – PIT36
 • przedsiębiorcy-liniowcy – PIT36L
 • pracownicy – PIT37
 • inwestorzy giełdowi – PIT38
 • osoby, które sprzedały nieruchomość – PIT39

Wszystkie dostępne deklaracje: PIT-37,  PIT-28 , PIT-36 , PIT-36L , PIT-38 , PIT-39 , PIT/B , D , 2K , O , Z , ZG , PIT-28/A , PIT-28/B , NIP-7 , ZAP-3 (dawniej NIP-3).

Polecamy najlepszy program do rozliczania PIT-ów PITy2014 firmy IPS. Aby przekazać 1% na rzecz naszych podopiecznych, należy wpisać w odpowiednim formularzu PIT, w polu Numer KRS:0000214806 lub wybrać Fundację KAIROS z listy wybranych OPP.