Odzież, wózek dla bliźniaków

oraz pralkę otrzymaliśmy w ostatnich tygodniach. Dary te przekazujemy na bieżąco potrzebującym: w tym do podwrocławskiego domu dziecka, do ośrodka szkolno-wychowawczego, indywidualnym osobom potrzebującym. Wszystkim darczyńcom serdecznie dziękujemy.