Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

przyznał nam dotację na realizację zadania publicznego pn. „Nasze szanse rosną” (Priorytet III, obszar wsparcia 2: „Rozwiązywanie problemów dzieci i młodzieży”). Zadanie to wykonane będzie we współpracy z Ewangelickim Centrum Diakonii i Edukacji im. ks. Marcina Lutra i polegać będzie na przeprowadzaniu zajęć wyrównawczych dla wybranej grupy podopiecznych ECDiE.