Przez najbliższe dwa miesiące - do końca 2022 roku - podopieczni pieczy zastępczej z orzeczeniami o niepełnosprawności z Dolnego Śląska skorzystają z profesjonalnych zajęć zdalnych z matematyki finansowanych przez PFRON.