Liczy się każdy krok
w dobrą stronę

Liczy się każdy krok w dobrą stronę.

Nasza Misja

Naszą misją jest pomaganie ludziom w trudnych sytuacjach życiowych tak, aby zmieniając siebie, mogli czynić świat lepszym dla siebie, swoich bliskich i swojego otoczenia.

Naszą misją jest pomaganie ludziom w znalezieniu ich własnych, indywidualnych talentów. Wierzymy, że każdy z nas przyszedł na świat z "zakodowanym" zespołem cech, których znalezienie i wykorzystanie jest kluczowe, żeby nasze życie było szczęśliwe i spełnione. Zależy nam, aby zdolności zostały odkryte bardzo wcześnie, dlatego też nasze główne działania skupiają się na dzieciach w wieku szkolnym i młodzieży.

Naszą misją jest wspieranie i udzielanie długotrwałej pomocy tak, aby nie tylko zaspakajać bieżące potrzeby,  ale dawać też narzędzia do trwałej zmiany PRZYSZŁOŚCI.
  

Jak ją realizujemy?

Jako kreatywni i zaangażowani ludzie, z doświadczeniem życiowym, wiedzą i pasją, pomagamy innym pokonywać trudności codziennego życia i podnieśc jego jakość przez edukację, rozwój osobisty, rozwijanie pasji i zainteresowań. Staramy się "dotykać" źródła ludzkich problemów, a nie tylko usuwać objawy. Pomagamy innym  usamodzielniać się i rozwijać.  Pracujemy z dziećmi i młodzieżą zagrożonymi wpływem tzw. PAW-ia - "Postmodernistycznego Anonimowego Wychowawcy"* - organizujemy dla nich aktywności, które zachęcają do aktywności i działania, odkrywania pasji i zainteresowań, budowania systemu zdrowych wartości. Organizujemy obozy letnie i zmiowe, wycieczki, półkolonie, białe szkoły, zajęcia pozalekcyjne czy korepetycje. Naszym podopiecznym pomagamy również praktycznie - pomagając załatwiać sprawy formalne i urzędowe, przekazując pomoc materialną.
Od momentu założenia Fundacji KAIROS nawiązaliśmy współpracę z rodzinami zastępczymi, rodzinnymi
i państwowymi domami dziecka, ośrodkami szkolno - wychowawczymi we Wrocławiu i w regionie, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej we Wrocławiu, Gminą Wrocław, PCPR w Lubaniu, PCPR we Wrocławiu, PCPR w Trzebnicy, PCPR w Legnicy, Hospicjum Domowym we Wrocławiu, organizacjami charytatywnymi w Polsce i zagranicą.

*"twór amorficzny i bezosobowy, który nie ma żadnych światopoglądowych wyróżników. On tylko chce się podobać. Paw to symbol kultury masowej. Bezpłodnej i pozbawionej choćby cienia heroizmu" link


Nasza historia 

Fundacja "KAIROS" została zarejestrowana w roku 2004 po rocznej działalności polegającej na spontanicznych akcjach charytatywnych, m.in. niesienia pomocy materialnej Domowi Małego Dziecka w Jaworze i Schronisku dla Kobiet i Matek z Dziećmi we Wrocławiu. Widząc olbrzymie potrzeby i ofiarność wielu ludzi, postanowiliśmy sformalizować naszą działalność tworząc organizację, która mogłaby połączyć potrzebujących z tymi, którzy ich potrzeby chcą i mogą zaspokoić. Ponieważ Kairos oznacza m.in "stosowną porę, czas krytyczny" uznaliśmy, że będzie to dobra nazwa, bo wszystko zaczęło się od decyzji, że czas zacząć pomagać innym. I robimy to wziąć z radością, pomagamy innym nieprzerwanie od ponad 15 lat.

Film o naszej fundacji link


Dokumenty fundacji

Statut fundacji

Sprawozdanie merytoryczne i finansowe

Deklaracja dostępności 

 

Dane rejestrowe

KRS: 0000214806
REGON:933033980
NIP: 8992526004

Rada Fundacji

Bolesław Paliwoda

Przewodniczący Rady

Bolesław Paliwoda

Przewodniczący Rady

Piotr Probierz

Członek Rady

Piotr Probierz

Członek Rady 

Janusz Pisula

Członek Rady

Janusz Pisula

Członek Rady 

Zarząd Fundacji

Roman Rybotocki

Prezes Zarządu

Roman RybotockiPrezes Zarządu

Krystyna Rybotocka

Wiceprezes Zarządu

Krystyna Rybotocka

Wiceprezes Zarządu

Sylwia Siekierka

Członek Zarządu

Sylwia Siekierka

Menadżer ds. Projektów

Chcesz dołączyć do naszego zespołu wolontariuszy?

Kontakt
r.rybotycki@fundacjakairos.org
tel.: 501 699 468
więcej 
Social media

 

Social media

 

 
Social media


Logotyp Linkedin
Logotyp Facebook
Logo