Korepetycje

Program prowadzony od początku istnienia fundacji. Dzięki zaangażowaniu wielu wolontariuszy,
możliwa jest pomoc w nauce dzieciom z Państwowych i Rodzinnych Domów Dziecka lub Rodzin
Zastępczych. Z tej formy wsparcia korzysta też młodzież w ramach projektu Usamodzielnianie.
W ramach zadanie KOREPETYCJE realizujemy również projekt „Zajęć wyrównawczych” dla 19
osobowej grupy dzieci i młodzieży z rodzinnych domów dziecka. 

Ten projekt finansowany jest z dotacji Fundacji Świętego Mikołaja, a polega na zatrudnianiu wykwalifikowanych nauczycieli
zapewniających indywidualne programy dla poszczególnych beneficjentów.

Ze środków otrzymanych od Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu
– Fundusz Inicjatyw Obywatelskich mogliśmy zrealizować projekt: „Zajęcia wyrównawcze – matura
2007” (rok 2007 i późniejsze). Przedsięwzięcie skierowane było do młodzieży zagrożonej
wykluczeniem społecznym.

Z tego samego źródła pozyskaliśmy środki na program „Rozwiązywanie problemów dzieci i
młodzieży” pt. „Nasze szanse rosną”. Zajęcia wyrównawcze były realizowane dla 25 uczniów z ECDiE
w okresie od 01.09.2009 do 31.12.2009 i w latach późniejszych.

Szczegóły działań w rocznych sprawozdaniach.

Jak jeszcze możemy pomóc?

Fundacja Kairos

Naszą misją jest pomaganie ludziom tak, aby zmieniając się od wewnątrz, mogli czynić świat lepszym dla siebie, swoich bliskich i szeroko pojętego otoczenia.

Social media

Facebook

Projekt strony: Rayski Studio  |  2018 Fundacja Kairos