Korepetycje

Program prowadzony od początku istnienia fundacji. Dzięki zaangażowaniu wielu wolontariuszy możemy pomóc w nauce dzieciom z państwowych i rodzinnych Domów Dziecka lub rodzin zastępczych. Z tej formy wsparcia korzysta też młodzież w ramach projektu "Usamodzielnianie". W ramach zadanie KOREPETYCJE realizowaliśmy również projekt „Zajęć wyrównawczych” dla 19 - osobowej grupy dzieci i młodzieży z rodzinnych domów dziecka.  Ten projekt finansowany jest z dotacji Fundacji Świętego Mikołaja, a polega na zatrudnianiu wykwalifikowanych nauczycieli zapewniających indywidualne programy dla poszczególnych beneficjentów.

Ze środków otrzymanych od Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu – Fundusz Inicjatyw Obywatelskich mogliśmy zrealizować projekt: „Zajęcia wyrównawcze – matura 2007” (rok 2007 i późniejsze). Przedsięwzięcie skierowane było do młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym.

Z tego samego źródła pozyskaliśmy środki na program „Rozwiązywanie problemów dzieci i młodzieży” pt. „Nasze szanse rosną”. Zajęcia wyrównawcze były realizowane dla 25 uczniów z ECDiE w okresie od 01.09.2009 do 31.12.2009 i w latach późniejszych.

Rozpoczęliśmy współpracę z Domem Dziecka w Obornikach Śląskich, gdzie w 2019 prowadziliśmy korepetycje stacjonarne, natomiast w 2021 rozpoczęliśmy intensywny projekt zdalnych korepetycji. Mimo obaw, czy zdalne zajęcia dodatkowe nie będą zbyt obciążające dla podopiecznych domu dziecka i czy znajdą się wolontariusze chętni do takiego typu działania, okazało się, że zainteresowanie z obu stron przerosło nasze oczekiwania! Dzieci chętnie uczestniczą w zajęciach i przy okazji mogą korzystać z pomocy wolontariuszy z całej Polski!

Szczegóły działań znajdziesz w rocznych sprawozdaniach. link

Jak jeszcze możemy pomóc?

Kontakt
s.siekierka@fundacjakairos.org
tel.: 790 699 468
więcej informacji kontaktowych
Social media

 

 
Social media


Logotyp Linkedin
Logotyp Facebook
Projekt bez tytułu-4
.js" >
Czcionka
Kontrast