Korepetycje

Zostań korepetytorem-wolontariuszem!
Coraz więcej dzieci z pieczy zastępczej - domów dziecka i rodzin zastępczych - chce i może korzystać ze zdalnych korepetycji. JEDNA godzina w tygodniu, spędzona na pomocy w nauce, dodaje skrzydeł nie tylko tym, którym pomagamy, ale także nam - którzy pomagamy! Zgłoś się do nas - napisz maila na adres s.siekierka@fundacjakairos.org lub zadzwoń - 790 699 468.

Program prowadzimy od początku istnienia fundacji. Dzięki zaangażowaniu wielu wolontariuszy możemy pomóc w nauce dzieciom z państwowych i rodzinnych Domów Dziecka lub rodzin zastępczych. Z tej formy wsparcia korzysta też młodzież w ramach projektu "Usamodzielnianie". W ramach zadanie KOREPETYCJE realizowaliśmy również projekt „Zajęć wyrównawczych” dla 19 - osobowej grupy dzieci i młodzieży z rodzinnych domów dziecka.  Ten projekt finansowany jest z dotacji Fundacji Świętego Mikołaja, a polega na zatrudnianiu wykwalifikowanych nauczycieli zapewniających indywidualne programy dla poszczególnych beneficjentów.

Ze środków otrzymanych od Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu – Fundusz Inicjatyw Obywatelskich mogliśmy zrealizować projekt: „Zajęcia wyrównawcze – matura 2007” (rok 2007 i późniejsze). Przedsięwzięcie skierowane było do młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym.

Z tego samego źródła pozyskaliśmy środki na program „Rozwiązywanie problemów dzieci i młodzieży” pt. „Nasze szanse rosną”. Zajęcia wyrównawcze były realizowane dla 25 uczniów z ECDiE w okresie od 01.09.2009 do 31.12.2009 i w latach późniejszych.

Rozpoczęliśmy współpracę z Domem Dziecka w Obornikach Śląskich, gdzie w 2019 prowadziliśmy korepetycje stacjonarne, natomiast w 2021 rozpoczęliśmy intensywny projekt zdalnych korepetycji. Mimo obaw, czy zdalne zajęcia dodatkowe nie będą zbyt obciążające dla podopiecznych domu dziecka i czy znajdą się wolontariusze chętni do takiego typu działania, okazało się, że zainteresowanie z obu stron przerosło nasze oczekiwania! Dzieci chętnie uczestniczą w zajęciach i przy okazji mogą korzystać z pomocy wolontariuszy z całej Polski!

Szczegóły działań znajdziesz w rocznych sprawozdaniach. link

Jak jeszcze możemy pomóc?

Kontakt
r.rybotycki@fundacjakairos.org
tel.: 501 699 468
więcej 
Social media

 

Social media

 

 
Social media


Logotyp Linkedin
Logotyp Facebook
Logo