Usamodzielnianie

Wspieramy pełnoletnich wychowanków domów dziecka. Pomagamy im w rozpoczęciu
samodzielnego życia.

Wsparcie polega na organizowaniu doraźnej pomocy finansowej oraz na finansowaniu dla naszych podopiecznych zajęć
wyrównawczych, zakupie i pozyskiwaniu z darowizn: podręczników, ubrań, artykułów gospodarstwa domowego, żywności i
biletów komunikacji miejskiej.

Szczegóły działań w rocznych sprawozdaniach.

Jak jeszcze możemy pomóc?

KorepetycjeProject type

Tacy SamiProject type

RepatriacjaProject type

Projekt UgandaProject type

Fundacja Kairos

Naszą misją jest pomaganie ludziom tak, aby zmieniając się od wewnątrz, mogli czynić świat lepszym dla siebie, swoich bliskich i szeroko pojętego otoczenia.

Social media

Facebook

Projekt strony: Rayski Studio  |  2018 Fundacja Kairos