Usamodzielnianie

Wspieramy pełnoletnich wychowanków domów dziecka. Pomagamy im w rozpoczęciu
samodzielnego życia.

Wsparcie polega na organizowaniu doraźnej pomocy finansowej oraz na finansowaniu dla naszych podopiecznych zajęć
wyrównawczych, zakupie i pozyskiwaniu z darowizn: podręczników, ubrań, artykułów gospodarstwa domowego, żywności i
biletów komunikacji miejskiej.

Szczegóły działań w rocznych sprawozdaniach.

Jak jeszcze możemy pomóc?

KorepetycjeProject type

Tacy SamiProject type

RepatriacjaProject type

Projekt UgandaProject type

Kontakt

s.siekierka@fundacjakairos.org
tel.: 501 699 468
więcej informacji kontaktowych

Sprawy prawne

Statut fundacji
Sprawozdanie merytoryczne i finansowe
KRS: 0000214806
REGON: 933033980
NIP: 899-252-60-04


Sprawy prawne

Statut fundacji
Sprawozdanie merytoryczne i finansowe
KRS: 0000214806
REGON: 933033980
NIP: 899-252-60-04

Social media

Facebook

 
Social media

Facebook

Projekt strony: Rayski Studio  |  2018 Fundacja Kairos