Największy dar

Honoratę i Piotra Wąsowskich znamy już od wielu, wielu lat, i równie długo wspieramy ich gorliwe działania na rzecz najbiedniejszych mieszkańców Ugandy. Skala potrzeb w tym biednym
i zaniedbanym kraju jest potężna, a Honorata i Piotr postanowili dotknąć kwestii najbardziej perspektywicznej i przynoszącej długofalowe zmiany - edukacji. "Rozpoznajemy najważniejsze potrzeby w Ugandzie i pomagamy, ale nie tylko w ramach zaspokajania bieżących braków. Chcemy przede wszystkim wpływać na lepszą przyszłość Ugandy, szczególnie poprzez finansowanie i organizowanie edukacji dzieci i młodzieży. Jest wiele zdolnych dzieci, które wskutek ubóstwa rodziców lub będąc sierotami nie są w stanie rozwinąć swych możliwości."* Czyli - dajemy wędkę i uczymy, jak złowić rybę. "Już Cyceron powiedział: „Czyż możemy narodowi ofiarować większy dar nad wychowanie i wykształcenie młodzieży?""*

Kraj wielkich potrzeb

Uganda to jeden z najbiedniejszych krajów na świecie. W 2012, 37.8 % populacji żyło za mniej niż 1,25 $ dziennie. Mimo ogromnych postępów w zmniejszaniu ubóstwa, pozostaje ono jednak głęboko zakorzenione na obszarach wiejskich, w których zamieszkuje 84% Ugandyjczyków.** Grupą szczególnie nim dotkniętą są sieroty, których liczba wzrasta m.in. ze względu na zarażenia wirusem HIV, i wdowy. Istotną barierą w polepszeniu sytuacji ekonomicznej - zdobyciu wykształcenia i zawodu - jest odpłatny system edukacji w Ugandzie. Jest przez to niedostępny nawet na poziomie podstawowym dla wielu dzieci z ubogich rodzin i sierot. Wiele młodych dziewcząt porzuca naukę, żeby pracować na utrzymanie rodziny lub wyjść za mąż, inne zostają bardzo wcześnie samotnymi matkami lub angażują się w prostytucję.

Brama nadziei

Misja "Gate of Hope" (pol. "Brama nadziei"), prowadzona przez Honoratę i Piotra, działa właśnie na najuboższych terenach wiejskich. W ramach misji gromadzone są środki na finansowanie edukacji dzieci z najuboższych rodzin, w ramach projektu "Nadzieja przez edukację" poszukiwani są partnerzy wspierający młodzież w zdobywanie wykształcenia i zawodu;
w Centrum Edukacyjnym „Brama Nadziei” młode dziewczyny zdobywają zawód przedszkolanki; mieszkające w Schronisku dla młodzieży „Agape Home” młode, samotne matki mogą nadal chodzić do szkoły i zdobywać zawód. Te projekty edukacyjne mają ogromne znaczenie dla sytuacji ekonomicznej sierot, samotnych matek, rodzin, a także całych wiosek - każda pracująca osoba ze stałym dochodem zapewnia utrzymanie kolejnym członkom rodziny, biznesy dają pracę kolejnym osobom. Zdobycie zawodu przez młode dziewczyny i kobiety zapobiega w dużym stopniu ich zaangażowaniu w prostytucję i zbyt wczesne macierzyństwo.

Zaufanie

Nasze zaufanie do Honoraty i Piotra rośnie od początku naszej znajomości i współpracy. Widzimy
i podziwiamy ich wielką miłość do Ugandy i jej mieszkańców, ich gorliwość w poszukiwaniu potrzebujących pomocy i poruszaniu nieba i ziemi, aby zapewnić im to, czego najpilniej potrzebują.
Z podziwem śledzimy konsekwentny rozwój kolejnych projektów, wysoko cenimy ich dbałość
o transparentność w finansach misji "Gate of Hope".
Od lat wysyłamy do Ugandy wolontariuszy, organizujemy pomoc materialna i finansową, zbieramy również 1% na rzecz misji Honoraty i Piotra. Gorąco polecamy Wam ich działalność jako "dobrą glebę", na której Wasze wsparcie wyda dobry i wielokrotny owoc, zmieniając oblicze ubogich społeczności Ugandy.
Wsparcie dla misji "Gate of Hope" można przekazywać na konto naszej fundacji z dopiskiem "Uganda" https://fundacjakairos.org/wesprzyj, jak również 1% podatku na rzecz naszej fundacji
z celem szczegółowym "Uganda" https://fundacjakairos.org/przekaz-1.

Więcej informacji o misji "Gate of Hope" znajdziecie na stronie https://misjafryka.wordpress.com

*www.misjafryka.wordpress.com
** https://en.wikipedia.org/wiki/Uganda#Economy_and_infrastructure