Jak zwykle, się działo! Za nami nie tylko kolejny rok wpierania młodego pokolenia, ale także rok trudny - z powodu wojny w Ukrainie i wielkiej, nieodżałowanej straty! Oto podsumowanie 2022 roku w wielkim skrócie.

Centrum Zajęć Warsztatowych "Poznaj Swój Talent"

Jak co roku - i to już od 2011! - prowadzimy różnorodne i ciekawe zajęcia (plastyczne, muzyczne, filmowe, kulinarne etc.), pomagając dzieciom i młodzieży
w rozwijaniu pasji i zainteresowań. Zajęcia prowadziła jak zwykle
W 2022 roku z radością spotykaliśmy się "w realu"! Projekt od początku realizujemy razem z Gminą Wrocław.

Korepetycje

Ponad 20 wolontariuszy zaangażowało się w zdalną pomoc w nauce dzieciom i młodzieży z pieczy zastępczej z małych miejscowości Dolnego Śląska. Dziękujemy!

Dzięki wsparciu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego i we współpracy z "Fabryką Liczb" niepełnosprawni podopieczni pieczy zastępczej w listopadzie i grudniu intensywnie uzupełniali wiedzę
i umiejętności z zakresu matematyki.

Półkolonie

Trzy letnie tygodnie uczestnicy półkolonii spędzili na intensywnym zwiedzaniu Dolnego Śląska, wycieczkach rowerowych i zdobywaniu praktycznych umiejętności z zakresu przyrody, turystyki górskiej, zasad ruchu drogowego i serwisowania rowerów.

Pomoc dla Ukrainy

Wspieraliśmy i wspieramy ofiary wojny
w Ukrainie. Zaoferowaliśmy różne formy pomocy przybywającym do Polski uchodźcom. Znając dramatyczną sytuację dzieci i ich rodzin, pozostających w Ukrainie, jeszcze bardziej zaangażowaliśmy się w organizowanie wsparcia właśnie dla nich. Przede wszystkim wysyłaliśmy pomoc humanitarną a także wolontariuszy na tereny objęte działaniami wojennymi.

Dzień Rodzicielstwa Zastępczego

Jak co roku, 31 maja świętowaliśmy Dzień Rodzicielstwa Zastępczego. Dzięki naszym wolontariuszom i darczyńcom dotarliśmy ze słodkimi prezentami do rodzin zastępczych
w powiecie wrocławskim i lubańskim.

Pożegnanie Pani Zofii

W 2022 pożegnaliśmy z wielkim żalem wielką przyjaciółkę naszej fundacji - Damę Orderu Orła Białego, Panią Zofię Mertens.

Podsumowanie 2022 roku

W 2022 nie ustawaliśmy w działaniach na rzecz dzieci i młodzieży. Wspieraliśmy i wspieramy przede wszystkim młodych ludzi pozbawionych opieki i wsparcia swoich rodzin biologicznych, jak również zagrożonych uzależnieniami i zachowaniami ryzykownymi. Dzięki naszym odważnym wolontariuszom dotarliśmy z pomocą do rodzin mieszkających na terenach objętych działaniami wojennymi w Ukrainie. Wydarzenia roku 2022 zaskoczyły nas i bardzo zasmuciły, ale też zmotywowały do działania i kreatywności. Dlatego też życzymy sobie, aby 2023 rok był równie aktywny, ale o niebo weselszy!