Jak wiecie, rodzicielstwo zastępcze jest dla nas bardzo ważnym tematem. Pomagamy wszystkim dzieciom pozbawionym opieki rodziców biologicznych - tym przebywającym w pieczy zastępczej instytucjonalnej, jak i tym w pieczy rodzinnej. Ale też bardzo, bardzo pragniemy, aby dzieci mogły dorastać i rozwijać się zawsze w środowisku rodzinnym. Działamy na rzecz promocji rodzicielstwa zastępczego (Projekty "Nasze historie" i "Wszystko, co chcielibyście wiedzieć" link), współpracujemy też z organizacjami, który mają podobne cele i idee.

Temat rodzicielstwa zastępczego jest tematem gorącym również ze względu na brak chętnych i deficyt rodzin zastępczych w Polsce. Różne są tego przyczyny, ale jedną z nich jest na pewno brak rzetelnej i szeroko dostępnej wiedzy na ten temat. Dlatego tym bardziej chcemy zwrócić uwagę na książkę wydaną przez Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk pod redakcją Marka Andrzejewskiego "Status osób małoletnich - piecza zastępcza, kontakty, przysposobienie". Jest opracowanie naukowe poruszające uregulowania prawne, ale - co jest bardzo nowatorskie - uwzględniając perspektywę praw i potrzeb dziecka.

Opracowanie porusza trzy obszary: sytuację dziecka w pieczy zastępczej, kontakty rodziców z dzieckiem oraz prawo adopcyjne. Właśnie ze względu na unikalne podejście jest to nie tylko źródło informacji przepisach i uregulowaniach prawnych. Jest to również narzędzie do zmiany perspektywy i zrozumienia sytuacji dziecka, które znalazło się w naprawdę trudnych pod każdym względem okolicznościach.

Polecamy!

Link do książki