Film podsumowujący projekt Tacy Sami w Kulturalnym Wrocławiu 2018.
Zrealizowany przez uczestników warsztatów filmowych, które realizowane były w ramach projektu.